Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 12/02/2020 in Posts

  1. 1 point
    En nyt vertaa Diazia historian parhaaseen jalkapallolijaan, mutta Maradona -dokkarissa on mielenkiintoinen juttu (noin ajassa 14.00 eteenpäin). Siinä Maradona puhuu, kuinka hänen oli löydettävä tasapaino teknisen pelaamisen ja nopeuden välille. Se jäi minua mietittymään, että se on seikka, mikä todella erottaa parhaat hyvistä pelaajista. Ehkä Diaz löytää oman tasapainonsa vielä.
×