Jump to content
Sign in to follow this  
Sami Paakkanen

Mitä valmennus odottaa psyykkiseltä valmennukselta?

Recommended Posts

Mietin tässä vaiheessa harrastustani tämmöisiä mutkia. Osa tästä nousee omista kokemuksista psyykkistä valmennusta tehtyäni ja osa on pohdintaa, kun on taas tullut luettua kirjoja ja niiden kirjoittajien pirulliset kirjaimet herättävät minussa ajatuksia.

Mitä on realistista odottaa psyykkiseltä valmennukselta?

Entä millaisia kuviteltuja odotuksia on valmennuksella, jotka eivät ole realistisia?

 

Usein en työskentelyn alussa huomaa kysyä näistä odotuksista, eikä niistä puhuta ääneen. Tämä pitää korjata omassa työssäni. Toki ongelmana on myös tässä kohdin se, ettei niitä odotuksia osata välttämättä edes kertoa, alue on sen verran vieras ja sen mahdollisuudet ovat jokseenkin tuntemattomia. Se miten ja mitä alan kirjallisuus tästä puolesta tarjoaa niin sillä ei vielä luoda realismia tulevaan työhön ja sen kautta saavutettuun kasvuun. Kerron joukkueisiin mennessäni, mitä on odotettavissa, mutta kuinka realistinen kuva kertomani perusteella valmentajalle muodostuu? Jos sanon itsetunnon kasvavan niin ei se tarkoita sitä, että jokainen työskenneltyään kanssani vuoden on sen jälkeen täysin itsevarma ja pärjää tilanteessa kuin tilanteessa. Se oma itsetunto käsitteenä/puheessa on jo usein jotain määrittelemätöntä. Ei ihmisen tarvitse sitä määritellä. Hän elää ja tuntee kärvistelynsä kuin myös riemunsa. Odotuksia ei myös siksi sanota ääneen, sillä niiden motiivit ovat usein itsekkäitä. Moni valmentaja haluaa loistaa tekemisensä valossa (kuten osa minusta myös) eli se joukkueen pärjääminen on se mitä halutaan noin ulkoisesti, mutta sisäisesti se odotus voi olla hieman toista... Toki laadukas psyykkinen valmennus johtaa tähän, mutta se vaatii töitä koko joukkueelta ja valmennukselta kuin myös psyykkiseltä valmentajalta.

Se mitä usein odotetaan on palkinto ilman töitä. Tätä odottavat niin pelaajat kuin valmennus. Pelaajille tämä realisoituu nopeasti tehdessään minun kanssani töitä, mutta valmennus ei ole yhtä valmis työskentelemään kanssani, vaikka usein puheita siihen suuntaan on alussa. Valmennus haluaa minut tekemään taikoja joukkueen kanssa, kaikki mulle heti nyt. Usein keskustelen pelaajien kanssa heidän kokemistaan ongelmista valmennuksen kanssa, joita he itse nostavat esille. Näistä ongelmista olisi valmennuksen tärkeä tulla tietoiseksi, ei niinkään kuka sen on ryhmässä sanonut, vaan sen sisällöstä. Vain tiedostamalla muutos on mahdollista. Niitä hienovaraisia muutoksia pelaajissa tai joukkueen dynamiikassa on välillä vaikea nähdä tai ymmärtää edes sitä, kuinka vaikeaa on ihmisen/ryhmän on muuttua. Tätä voisi parantaa tekemällä säännöllistä työtä valmennuksen kanssa, käymällä ryhmän kanssa tekemääni työtä läpi. Usein alun odotusta/kuvitelmia seuraa turhautuminen ja pettymykset, kun ihme ei ole tapahtunutkaan ja kaikki ongelmat eivät työni myötä ole poistuneet ja jotain jopa tuntuu tulleen työni myötä lisää. Tavallaan ei totta, sillä ongelmat ovat olleet joukkueen sisällä jo ennen minun sinne menoa. Ero on vain se, että nyt niistä opitaan puhumaan ääneen ja ne tulevat näkyviksi. Odotukset ovat ihan muuta ja kun se voittojen putki ole näkyvissä, voitte kuvitella kuinka työhöni suhtaudutaan.. Itse näen työskentelyn edetessä pelaajistossa valtavia muutoksia. Muutoksien suuruutta yksilötasolla ei aina osata nähdä tai ryhmän toiminnassa. Joskus ne muutokset ovat hyvin hienovaraisia muutoksia ryhmän dynamiikassa. Näitä ei valmennus välttämättä huomaa. Ne pienet muutokset ovat loppu peleissä todella merkittäviä ja luovat hyvän yhteisön kasvaa ja kehittyä psyykkisesti sekä sitä kautta pelaajana/urheilijana. Psyykkisten muutosten ajatellaan olevan helppoja ja nopeita. Sen verran olen työskentelystäni oppinut, että osaan kertoa sen realistisen puolen myös työskentelyn suhteen. Realistinen minulle, mutta usein ne kuvitelmat ja odotukset niiden alla sävyttävät valmennuksen ajatuksia ja johtavat nopeisiin ratkaisuihin työskentelyn alas ajamiseksi tai minulta tullaan vaatimaan muutoksia työskentelytapoihini. Näin yksi joukkue viesti kanssa ja kun en suostunut muuttamaan työskentelytapojani, he antoivat minulle potkun hommasta. Sanoin osaavani työni ja tiedän asian näin olevan. Aina on kehittymisen varaa ja siihen aktiivisesti pyrin, mutta se ei nyt ihan istu kuvioon, että psyykkisistä prosesseista ymmärtämätön tulee minulle kertomaan kuinka minun pitää tehdä hänen tavallaan työtä. Luottamus tämmöisessä kohdin nolla ja ne odotukset ja kuvitelmat tätä työtä kohtaan ovat jotain autuaaksi tekevän postiivisen puheen ja sellaisen positivisminhengen läsnäoloa jatkuvasti. Ei realismia, ei lupaa puhua vaikeista asioista, ei hyväksytä negatiivisia tunteita pelaajien taholta ja mikä tärkeintä ei kohdata niitä. Kaikesta on tärkeä puhua ja saada realismi mukaan kuvioon.

Odotukset ovat varmuudella myös kuviteltuja. Ne syntyvät valmennuksen tai joukkueen toimihenkilöiden kokemusten pohjalta, heidän kokemien vaikeuksien/ahdistuksen helpottamisen toiveesta syntyneitä. Valmennus kokee esimerkiksi vaikeaksi joskus itsenäiset ja itsepäiset pelaajat, vaikka nämä ovat hiton arvokkaita joukkueelle. Valmennus pelkää ja kokee uhaksi liian itsenäisyyden, koska heillä ei ole taitoa johtaa. Tähän minun toivotaan tuovan sitten työlläni helpostus, vaikka siitä ei minulle ole koskaan sanottu toiveen muodossa ääneen. Valmennus toivoisi näiden pelaajien muuttuvan kuuliaisiksi, jotka aina olisivat kiinnostuneita valmennuksen sanoista ja heidän opeistaan, tekisivät aina juuri kuten sanotaan. Näitä oman tien kulkijoita on jokaisessa joukkueessa ja se on hiton hyvä. Riippuvaisia on liikaa. Sopivassa suhteessa kaikki ovat hyväksi. On paljon vastaavia valmennuksen kokemia, hyvin henkilökohtaisia vaikeuksia, joihin he kaipaavat helpotusta ja osasta ei osata edes sanoilla puhua ja osa on niin hyvin piilotettu itseltäkin, ettei niistä voida edes puhua ääneen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×